Najmniejsza ilość światła, przy której jesteśmy w stanie widzieć może się różnić od największej 2 biliony razy (2 000 000 000 000). Obecność białego obiektu jesteśmy w stanie dostrzec w świetle gwiazd, przy natężaniu oświetlania rzędu 0,00005 luksów. Z drugiej strony tekst napisany dużą czcionką przeczytamy przy natężeniu oświetlenia nawet 100 000 000 luksów, 1000 razy większym od tego, które wytwarzane jest przez bezpośrednie padanie promieni słonecznych, jednakże będzie to bardzo niekomfortowe i może pozostawiać długotrwałe powidoki.